ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΣΤΟ PIKERMI’s CORNER PHARMACY;

  • Άμεση εξυπηρέτηση
  • Αυτόβουλη και διαρκή επιστημονική επιμόρφωση και κατάρτιση
  • Προσωποποιημένη και εξειδικευμένη συμβουλευτική τοποθέτηση
  • Εύκολη κατηγοριοποιήση προϊόντων σε έναν ανοιχτό ευχάριστο χωρο

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Ξεκάθαρα και αναπόσπαστα η ικανοποίηση των αιτημάτων, εκπλήρωση των αναγκών και επίτευξη των δικών σας στόχων υγείας

WHAT CAN I FIND IN PIKERMI’s CORNER PHARMACY?

  • Pro-active care and immediate assistance
  • Constant continuing professional development of our staff
  • Personalised scientific advise and guidance
  • Clear organizational layout of our products in a pleasant environment

OUR GOAL

To answer your queries, meet each of your needs and help achieve your personal health targets efficiently and consistently